torsdag 5. november 2009

Ett ord til ettertanke..

" Ett barn er en gave,
og dets verdi kan ikke måles noe annet sted
enn i hjertet." (T.A. Hunt)